* Concessio de servei exclusiu
** Concessió de servei exclusiu i administració